โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับ EEC


iq73d88026f2911b47a4d7093c73c8ff84
กรุงเทพฯ–13 ธ.ค.–มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ร่วมจัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อคัดเลือกผู้ที่จบปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่ง และด้านการค้าระหว่างประเทศ รองรับในพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 2 เดือน และการฝึกปฏิบัติงานจริง 2 เดือน ในช่วง ธันวาคม 2561- มีนาคม 2562 และหลังจากจบโครงการผู้เข้าอบรมจะได้รับบรรจุงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ โดยเปิดอบรมที่ส่วนกลาง กทม. 1 รุ่น และที่จังหวัดชลบุรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 1 รุ่น

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2928163