ทุ่ม 6 พันล้านผุดสถานีขนส่งสินค้า 6 จังหวัด


คมนาคม ไฟเขียวผุด “Truck Terminal” สถานีขนส่งสินค้าในภูมิภาค หลังพบรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่ากลับกรุงฯ กว่า 50% ประเดิมสร้าง 6 จังหวัด วงเงินลงทุนรวมกว่า 6 พันล้านบาท ใช้รูปแบบ PPP ชี้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อื้อ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ในภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าแต่ละจังหวัด ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เสนอ 17 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าในเมืองชายแดน 9 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, ตาก, หนองคาย, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, สงขลา และนราธิวาส และสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่ยังไม่เหมาะสมเรื่องการลงทุน จึงให้ดำเนินการใน 6 จังหวัดที่ดูแล้วมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดก่อน ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี มุกดาหาร และหนองคาย โดยใช้วงเงินลงทุนรวมกว่า 6 พันล้านบาท…

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/economic/671059

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/671059